Pentru a hidroizola fundaţiile, subsolurile şi demisolurile noi este nevoie de produsele RADMYX, MASTERSTOP si de soluţiile de etanşare a străpungerilor.

Prin construcţii noi se înţeleg acele construcţii ce urmează a include în ele tehnologiile de hidroizolare moderne din acest site nu cele care au fost construite folosind tehnologiile clasice.

Pentru hidroizolarea fundaţiilor, a pardoselilor şi pereţilor la subsoluri, demisoluri, beciuri şi pivniţe se recomandă impermeabilizarea integrală (în toată masa / volumul) a betonului sau mortarelor folosite (pentru zidărie, şape sau tencuieli). Citiţi aici despre avantajele acestui sistem. De asemenea, găsiţi aici o comparaţie intre Radmyx si sistemele tradiţionale de hidroizolare.

Detaliile de proiectare si aplicare sunt:

Detalii de proiectare
Toate detaliile de proiectare pentru Radmyx (544KB)
Detaliile de proiectare pentru construcţii noi (141KB)
Detaliile de proiectare pentru reparaţii construcţii (170KB)

Indicaţii de specificare în proiecte

Indicaţii de specificare în proiecte (55KB), (68KB)

Orice aplicare se face respectand instructiuni tehnice si de asigurarea calitatii.

Pentru etanşarea rosturilor de turnare se recomandă studierea site-ului specializat pentru aceste rosturi.

Pentru etanşarea oricărei străpungeri de ţevi, conducte şi cabluri prin pereţi şi pardoseli se recomandă studierea site-ului specializat pentru străpungeri.